BÁO CÁO - Khám thần kinh


Tình trạng tâm thần.

“Mini Mental Status Examination” là một công cụ tầm soát hữu hiệu. Các bước thăm khám đầy đủ tình trạng tâm thần sẽ được bàn luận chi tiết hơn trong năm thứ 2.

Khám thần kinh sọ.


Quan sát.

-  Sụp mi mắt (III)
-  Méo mặt và bất đối xứng (VII)
-  Giọng khàn (X)
- Phát âm rõ ràng (V, VII, X, XII)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: