BÁO CÁO - Marketing xanh


Chất lượng Xanh là nhân tố kiến tạo Sức mạnh mềm của thương hiệu, là tiếng nói quyền lực của thương hiệu, làm nên sự thịnh vượng của thương hiệu trong trạng thái thị trường Việt Nam kế tiếp khi mà “tiêu dùng Xanh” thực sự đã trở thành xu hướng tiêu dùng chủ đạo của nền tiêu dùng thế giới.
Hội thảo này được dự báo sẽ mở đầu cho chuỗi các hiệu ứng thương hiệu kế tiếp, góp phần thay đổi “màu sắc” trong chiến lược xây dựng hình ảnh thương hiệu của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Hội thảo sẽ giải quyết 06 nhóm nội dung lớn về Marketing Xanh:


1. Tiêu dùng Xanh là xu hướng tiêu dùng “đang lên” trên toàn thế giới;
2. Chia sẻ những quan điểm mới nhất về Marketing Xanh;
3. Xây dựng thương hiệu Chất lượng Xanh là con đường thương hiệu của doanh nghiệp cho giai đoạn thị trường kế tiếp;
4. Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để chiến lược Marketing Xanh phát huy hiệu quả tối đa?
5. Trước mắt, những ngành nào được đánh giá sẽ gặt hái hiệu quả lớn nhất từ việc áp dụng Marketing Xanh?
6. Những điển hình Marketing Xanh thành công nổi bật tại Việt Nam.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: