BÁO CÁO THỰC TẬP Ô TÔ - Hệ thống lái


Đất nước ta đang trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá,với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế.Các ngành công nghiệp mũi nhọn được quan tâm và đầu tư phát triển.Trong đó công nghiệp ô tô luôn có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.Kỹ thuật ô tô ở nước ta ngày càng được chú trọng và phát triển.Với các nhà máy ô tô trong nước và các liên doanh lắp ráp với nước ngoài ngày càng được mở rộng.Vấn đề đặt ra đó là sự hội nhập,tiếp thu những công nghệ kỹ thuật tiên tiến của các nước có nền công nghiệp phát triển vào việc lắp ráp sản xuất cũng như sử dụng bảo dưỡng xe ô tô.

Một trong những hệ thống đặc biệt quan trọng của ô tô là hệ thống lái.Hệ thống này có chức năng điều khiển hướng chuyển động của ô tô,đảm bảo tính năng ổn định chuyển động thẳng cũng như quay vòng của bánh xe dẫn hướng.Trong quá trình chuyển động,hệ thống lái có ảnh hưởng rất lớn đến an toàn chuyển động và quỹ đạo chuyển động của ô tô.Do đó các hãng sản xuất không ngừng cải tiến hệ thống lái để nâng cao tính năng sử dụng và an toàn của ô tô.
Với một đề tài khá rộng,hệ thống lái là một hệ thống phức tạp đòi hỏi phải có thời gian dài nghiên cứu.Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng với khả năng và thời gian hạn chế nên đề tài của em không tránh khỏi sai sót cũng như còn nhiều vấn đề không được đề cập tới.Em mong các thầy và các bạn góp ý để báo cáo được hoàn thiện hơn.

NỘI DUNG:

Giới thiệu chung về công ty và đề tài
Chương I Khái quát chung hệ thống lái
      1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hệ thống lái
         1.1 Nhiệm vụ
         1.2 Yêu cầu
         1.3 Phân loại
     2. Sơ đồ các hệ thống lái
         2.1 Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo phụ thuộc
         2.2 Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo độc lập
Chương II Hệ thống lái xe corolla antis 2.0
1. Cấu tạo và hoạt động
1.1 Cấu tạo
1.2 Hoạt động                                                                                                       
2. Những chi tiết chính của hệ thống lái
2.1 Vô lăng
2.2 Trục lái
2.3 Hình học lái
2.4 Động lực quay vòng bánh xe
2.5 Các thông số chính của hệ thống lái xe corolla
3. Hệ thống lái xe corolla dùng bơm trợ lực
3.1 Vành tay lái
3.2 Trục lái và trục các đăng
3.3 Cơ cấu lái
3.4 Dẫn động lái
3.5 Trợ lực lái
Chương III Những hư hỏng , phương pháp kiểm tra và bảo dưỡng
         1. Những hư hỏng trong hệ thống lái
              1.1 Hư hỏng cơ cấu lái
              1.2 Hư hỏng dẫn động lái
         2. Phương pháp kiểm tra , bảo dưỡng
              2.1 Kiểm tra hệ thống lái
              2.2 Bảo dưỡng hệ thống lái
              2.3 Sửa chữa hệ thống lái
         3. . Quy trình tháo lắp các cụm chi tiết
              3.1 Tháo lắp cơ cấu lái
              3.2 Tháo lắp bơm trợ lực lái


M_tả

No comments: