BIỆN PHÁP VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG - Tu bổ, nâng cấp cụm kè Cát Bi - Quang Lãng


I/ TÊN CÔNG TRÌNH VÀ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

Tiểu dự án: Tu bổ, nâng cấp cụm kè Cát Bi- Quang Lãng
Địa điểm xây dựng: Bờ hữu sông Hồng thuộc địa phận huyện Phú Xuyên- tỉnh Hà Tây.

II/ NHIỆM VỤ CÔNG TRÌNH:


- Chống xói lở bờ, đảm bảo thoát lũ an toàn cho tuyến đê hữu sông Hồng, bảo vệ an toàn sản xuất, đời sống và các kết cấu hạ tầng tại huyện Phú Xuyên và các huyện lân cận thuộc tỉnh Hà Tây, huyện Duy Tiên thuộc tỉnh Hà Nam.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: