Công tác vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trong xây dựng


Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường thực hiện theo luật bảo vệ môi trường và thông tư hướng dẫn 1420 của Bộ khoa học công nghệ và môi trường. Chấp hành nghiêm quy định nội dung Thuyết minh biện pháp thi công trong Hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư và có thêm biện pháp cụ thể sau:

a. Quản lý tiếng ồn, rung chấn:
+ Nhà thầu bố trí đặt thiết bị xây dựng xa khu vực nhạy cảm, sử dụng hệ thống máy móc thiết bị chất lượng đảm bảo, không sử dụng thiết bị quá cũ để hạn chế tiếng ồn ở mức tối thiểu; không bố trí sử dụng đồng thời nhiều thiết bị có động cơ liền một lúc. Sắp xếp thời gian vận hành thiết bị, hạn chế sử dụng thiết bị vào thời gian nghỉ trưa và vào ban đêm.
+ Cán bộ, công nhân làm việc nghiêm túc, không cười nói ồn ào, không tranh chấp, xô xát cã cọ trong công trường.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: