SÁCH SCAN - 50 năm khoa học và công nghệ Việt Nam 1959 - 2009 (Nguyễn Quân)


Đóng góp của lực lượng khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước là to lớn. Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến và công lao đó của ngành khoa học và công nghệ, đã tặng thưởng Huân chương Sao Vàng cho ngành nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập.

Đây là thành quả được ghi nhận của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành khoa học và công nghệ về những thành tích và sự trưởng thành không ngừng của ngành trong 50 năm qua, đặc biệt là những hy sinh thầm lặng và lao động quên mình của các thế hệ các nhà khoa học Việt Nam trên mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài, đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ đất nước trong thời chiến, xây dựng đất nước trong thời bình, vì sự phát triển và phồn vinh của dân tộc.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: