SÁCH SCAN - Cơ sở lý thuyết tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện (Phan Đăng Khải)


Nội dung cuốn sách dựa trên tài liệu đã dùng giảng dạy nhiều năm môn Cung cấp điện và hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của tác giả tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ngoài ra, tác giả còn cập nhật thêm nhiều kiến thức mới để phù hợp với thực tế phát triển ngành Điện.


MỤC LỤC:

Chương 1: Khái niệm chung về hệ thống cung cấp điện
Chương 2: Phụ tải điện
Chương 3: Vạch và lựa chọn phương án cung cấp điện
Chương 4: Sơ đồ nối điện của hệ thống cung cấp điện
Chương 5: Tính toán về điện trong lưới cung cấp điện
Chương 6: Lựa chọn tiết diện dây dẫn và dung lượng máy biến áp
Chương 7: Tính toán dòng điện ngắn mạch
Chương 8: Lựa chọn các thiết bị điện
Chương 9: Tiết kiệm điện năng bù công suất phản kháng nâng cao hệ số công suất
Chương 10: Bảo vệ rơle trong hệ thống cung cấp điện

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: