SÁCH SCAN - Một số phương pháp chọn lọc giải các bài toán Vật lý sơ cấp Tập 1 (Vũ Thanh Khiết)


Trong cuốn sách này chúng tôi trình bày các phương pháp cơ bản để giải các bài toán vật lý sơ cấp. Chúng được xếp thành các đề tài lớn bao gồm một số chủ đề, bám sát các chương trình thi môn Vật lí.Để giúp cho thí sinh nắm chắc phương pháp giải các bài toán thuộc mỗi chủ đề, chúng tôi trình bày mỗi chủ đề theo trình tự nội dung như sau:


1. Tóm tắt kiến thức cơ bản
2. Bài tập tự luận
3.Bài tập trắc nghiệm khách quan

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: