SÁCH SCAN - Xử lý nền đất yếu trong xây dựng (Nguyễn Uyên)


NỘI DUNG:

Chương 1. Các đặc trưng địa kĩ thuật của  đất yếu và nền đất yếu

1.1. Các đặc trưng địa kĩ thuật của đất yếu   
1.1.1. Định nghĩa đất yếu   
1.1.2. Khoáng vật sét và cấu trúc đất   
1.1.3. Hiện tượng mao dẫn, co ngót, trương nở   
1.1.4. Đặc trưng địa kĩ thuật một số loại đất yếu   
1.2. Nền đất yếu ở Việt Nam   
1.2.1. Nền đất yếu đồng bằng Bắc Việt Nam   
1.2.2. Nền đất yếu đồng bằng sông Cửu Long   
1.3. Khái quát về các phương pháp xử lí nền đất yếu   
1.3.1. Biện pháp kết cấu bên trên công trình để làm tăng độ cứng   
1.3.2. Gia cố nhân tạo nền đất yếu


Chương 2. Xử lí nền đất yếu bằng các biện pháp kết cấu

2.1. Biến dạng của công trình khi nền bị lún   
2.1.1. Biến dạng của công trình có độ cứng khác nhau   
2.1.2. Các loại biến dạng của công trình   
2.1.3. Nguyên nhân gây lún không đều   
2.1.4. Áp lực tiêu chuẩn và biến dạng giới hạn của đất nền   
2.2. Các biện pháp kết cấu xử lí nền đất yếu   
2.2.1. Chọn độ sâu móng   
2.2.2. Các biện pháp kết cấu giảm lún không đều của công trình 

Chương 3. Gia cố nhân tạo nền đất yếu   

3.1. Cải tạo sự phân bố ứng suất và điều kiện biến dạng nền đất yếu       
3.1.1. Đệm cát 
3.1.2. Đệm đất   
3.1.3. Bệ phản áp   
3.2. Các phương pháp làm tăng độ chặt nền đất yếu   
3.2.1. Nền cọc cát   
3.2.2. Nền cọc vôi và cọc đất xi măng   
3.2.3. Phương pháp gia tải nén trước   
3.2.3. Phương pháp gia tải nén trước   
3.3. Truyền tải trọng công trình xuống lớp chịu lực tốt 
3.3.1. Móng cọc 
3.3.3. Móng trụ   
3.4. Đất có cốt   
3.4.1. Khái niệm 
3.4.2. Sức chịu tải của móng tấm trên đất dạng hạt được gia cố bằng các thanh kim loại   
3.4.3. Sức chịu tải của móng trên đất được gia cố bằng các lớp vải địa kĩ thuật   

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: