TÀI LIỆU - Hướng dẫn vận hành hệ thống nghiền than


a. Khái niệm về nhiên liệu:
 a.1. Nhiên liệu và phân loại nhiên liệu:
Nhiên liệu là những vật chất khi cháy phát ra ánh sáng và nhiệt năng. Trong công nghiệp thì nhiên liệu phải đạt các yêu cầu sau:
- Có nhiều trong tự nhiên, trữ lượng lớn, dễ khai thác, giá thành rẻ. 
- Khi cháy không sinh ra các chất gây nguy hiểm.
Nhiên liệu có thể phân thành hai loại chính:
- Nhiên liệu vô cơ và nhiên liệu hữu cơ. 

* Nhiên liệu hữu cơ:
  Nhiên liệu hữu cơ là nhiên liệu có sẵn trong thiên nhiên do quá trình phân hủy hữu cơ tạo thành. Nhiên liệu hữu cơ dùng trong ngành năng lượng có 3 loại:
  + Khí thiên nhiên.
  + Nhiên liệu lỏng: dầu Diezen, dầu nặng (FO).
  + Nhiên liệu rắn: theo tuổi hình thành nhiên liệu ta có gỗ, than bùn, than nâu, than đá, than cám.
* Nhiên liệu vô cơ: 
  Nhiên liệu vô cơ là nhiên liệu được tạo ra do phản ứng phân hủy hạt nhân Urađium.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: