Thiết kế hệ thống phanh trên cơ sở xe Toyota Zace GL 1.8


Ngành giao thông vận tải là một trong số những ngành rất quan trọng của đất nước. Trong thời chiến cũng như trong thời bình, giao thông vận tải luôn gắn với sự phát  triển của đất nước. Và đặc biệt trong vài năm gần đây khi chúng ta đã gia nhập WTO thì ngành giao thông vận tải càng đóng vai trò quan trọng hơn.

Ở nước ta giao thông đường bộ đóng vai trò chủ đạo và phần lớn lượng hàng và người được vận chuyển trong nội địa bằng ô tô. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ngành công nghiệp ô tô đã có sự phát triển vượt bậc nhằm đáp ứng những yêu cầu của con người. Những chiếc ô tô ngày càng đẹp hơn, nhanh hơn, an toàn hơn, tiện nghi hơn, tiết kiệm hơn để theo kịp xu  thế của thời đại.
Với đề tài đồ án “ Thiết kế hệ thống phanh trên cơ sở xe Toyota Zace GL 1.8”, em được giao nhiệm vụ thiết kế phần dẫn động phanh. Em đã tập trung nghiên cứu, tính toán để đảm bảo khi phanh sao cho hiệu quả nhất, khi phanh phải êm dịu an toàn cho người ngồi trên xe. 

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PHANH 4
I. Công dụng, phân loại, yêu cầu………......4
1. Công dụng: 4
2  Yêu Cầu: 4
3. Phân loại: 5
3.1. Phân loại theo mục đích sử dụng của hệ thống phanh trên ô tô 5
3.2. Phân loại theo các bộ phận cơ bản của hệ thống phanh. 5
a. Theo cơ cấu phanh. 5
b. Theo dẫn động phanh. 9
          c. Trợ lực phanh. 11
d. Bộ điều hòa lực phanh. 13
II. Giới thiệu về xe Toyota Zace GL 1.8. 15
III. Thông số kỹ thuật của xe Toyota Zace. 16
CHƯƠNG II: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 17
I. Lựa chọn phương án thiết kế……...........17
1. Lựa chọn cơ cấu phanh. 17
2. Lựa chọn dẫn động phanh. 17
II. Kết cấu, nguyên lý làm việc của hệ thống phanh trên xe Toyota Zace GL…………………….17
1. Cơ cấu phanh. 19
2. Dẫn động phanh…………………….22
3. Bộ trợ lực chân không. 24
4. Bộ điều hòa lực phanh. 26
Chương III TÍNH TOÁN THIẾT KẾ 28
3.1  Tính toán kiểm tra bền xi lanh phanh chính. 28
3.1.1 Xác định đường kính xi lanh công tác. 28
3.1.2 Xác định đường kính xi lanh phanh chính D. 29
3.1.3 Tính hành trình làm việc của bàn đạp. 30
3.1.4 tính bền đường ống dẫn động phanh. 32
3.2 Tính toán thiết kế bộ trợ lực chân không. 33
3.2.1 Hệ cường hóa. 33
3.2.2 Xác định kích thước màng trợ lực. 35
3.2.3 Tính lò xo bộ trợ lực (lò xo hồi vị màng cao xu). 36
3.3 Tính toán bộ điều hòa lực phanh: 38
3.3.1 Xác định các giá trị. 38
3.3.2 Bảng trị số áp suất khi hệ số bám thay đổi. 41
3.3.3 Chọn đường đặc tính điều chỉnh. 42
3.3.4 Xác định điểm mà bộ điều hòa bắt đầu làm việc. 42
3.3.5 Xác định hệ số Kđ. 43
3.3.6  Phương trình quan hệ áp suất p1- p2 của đường đặc tính điều chỉnh. 44
3.3.7 Xác định các thông số kết cấu của bộ điều hòa. 45
KẾT LUẬN 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO 47

LINK DOWNLOAD (THUYẾT MINH)

LINK DOWNLOAD (BẢN VẼ)
M_tả

No comments: