Hệ Thống Giám Sát Mạng Zabbix


Trong vai trò là người quản trị hệ thống hay là một chuyên gia bảo mật thông tin thì công tác giám sát luôn là một việc cần thiết. Giám sát mạng cho chúng ta biết được tình trạng băng thông được sử dụng trên mạng, xác định được người dùng nào đang chạy các ứng dụng chia sẻ file, hoặc có virus/ trojan nào đang âm thầm hoạt động trên mạng hay không.


Có rất nhiều công cụ có thể dùng cho quá trình giám sát mạng và Zabbix cũng nằm trong số các công cụ đó.

Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu về Hệ thống giám sát mạng và phát triển ứng dụng sử dụng phần mềm nguồn mở Zabbix. Nhưng cho đến nay, phần mềm Zabbix chưa được ứng dụng rộng rãi tại Việt nam. Chính vì thế nhóm muốn nghiên cứu phần mềm Zabbix để góp phần khai thác và phát trển phần mềm mã nguồn mở tại Việt Nam.

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1 Lý do chọn đề tài :
1.2 Mục tiêu đề tài:
1.3 Nội dung đề tài:

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG GIÁM SÁT MẠNG

2.1 Giám sát mạng là gì?
2.2 Giám sát mạng quan trọng như thế nào?
2.3 Giám sát mạng có thể giám sát gì?
2.4 Hệ thống giám sát mạng có thể giám sát những loại mạng nào?
2.5 Hệ thống giám sát mạng có thể làm nhiệm vụ chiến lược gì?
2.6 Giám sát mạng có thể trả lời những câu hỏi gì?
2.7 Giám sát mạng có thể làm gì cho chúng ta?
2.8 Hệ thống giám sát mạng có những công cụ gì?
2.9 Những loại hệ thống giám sát mạng có giá trị?
2.10 Chi phí cho chúng là gì?

CHƯƠNG 3: TÌM HIỂU PHẦN MỀM ZABBIX

3.1 Giới thiệu về Zabbix
3.1.1 Zabbix là gì
3.1.2 Ưu điểm của Zabbix
3.1.3 Tại sao sử dụng Zabbix
3.1.4 Đối tượng sử dụng Zabbix
3.2 Cài đặt Zabbix
3.2.1 Yêu cầu
3.2.1.1 Yêu cầu phần cứng
3.1.1.1 Yêu cầu phần mềm
3.2.2 Thành phần của hệ thống giám sát Zabbix
3.2.2.1.1 Zabbix server
3.2.2.1.2 Zabbix proxy
3.2.2.1.3 Zabbix agent
3.2.2.1.4 Web interface
3.2.3 Cấu trúc của Zabbix
3.2.4 Cài đặt
3.2.4.1 Zabbix Server
3.2.4.2 Zabbix Proxy
3.2.4.3 Zabbix Agent
3.2.4.4 Cài đặt Web Zabbix
3.3 Giới thiệu giao diện web zabbix
3.3.1 Dashboard
3.3.2 Latest data
3.3.3 Triggers
3.3.4 Events
3.3.5 Graphs
Thông tin giám sát được biểu diển dưới dạng biểu đồ
3.3.6 Media types

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM

4.1 Mô hình thực nghiệm
4.2 Mô tả, yêu cầu
4.3 Cấu hình
4.3.1 Cấu hình máy Windows server
4.3.2 Cấu hình máy Linux server
4.3.3 Cấu hình máy Zabbix server
4.4 Kết quả
4.4.1 Máy Zabbix server
4.4.2 Máy Windows server
4.4.3 Máy Linux server

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1 Kết quả đạt được
5.2 Ưu điểm – khuyết điểm
5.3 Hướng phát triển
5.4 Khó khăn

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: