Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng vinaphone trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động mạng Vinaphone trên địa bàn huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại địa bàn nghiên cứu.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: