Quy trình phương pháp phân tích thức ăn gia súc


I. Phương pháp lấy mẫu phân tích

Việc lấy mẫu TĂGS để phân tích là khâu quan trọng nhất để đánh giá một loại thứcnăn gia súc.
Thức ăn gia súc rất đa dạng do đó cần phải có nhiều phương pháp khác nhau để lấy mẫu theo từng loại thức ăn.LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: