SÁCH SCAN - Hướng dẫn thực hành scrum - Quản trị dự án phần mềm theo triết lý Agile (Andrew Pham)


Cuốn sách này là một tài liệu Agile rất có giá trị và mang tính thực tiễn cao. Hai tác giả Andrew và Phuong-Van đã nhanh chóng đi vào vấn đề chính bao gồm những mảng lớn về quản lý và phát triển phần mềm. Những nội dung chính bao gồm căn bản về Agile, tài chính, giành được sự hỗ trợ từ quản lý, thu thập yêu cầu trong Agile, tầm nhìn kiến trúc, vai trò của Product Owner, những kiểm thử cần chú trọng, làm việc nhóm, quản lý Agile, và cách để thích ứng với Scrum mà không phá hủy nó, và cuối cùng họ cung cấp sẵn một công cụ để đánh giá mức độ sẵn sàng.


Có hai nhóm người sẽ nhận thấy rằng cuốn sách này rất hữu ích: một nhóm với tư duy hướng kế hoạch truyền thống và nhóm còn lại là những người tiếp cận tư duy Agile. Sức mạnh của cuốn sách bắt nguồn từ tính thực tế, không giáo điều, do đó cuốn sách đóng vai trò là cầu nối cho những suy nghĩ khác cho cả hai nhóm người này.

Cuốn sách có một vài phần thông tin rất tuyệt vời dành cho những người xuất phát từ nền tảng hướng kế hoạch, truyền thống và nhóm còn lại là những người tiếp cận tư duy Agile. Sức mạnh của cuốn sách bắt nguồn từ tính thực tế, không giáo điều, do đó cuốn sách đóng vai trò là cầu nối cho những suy nghĩ khác của cả hai nhóm người này.

Cuốn sách có một vài phần thông tin rất tuyệt vời dành cho những người xuất phát từ nền tảng hướng kế hoạch, truyền thống. Những nội dung về tầm nhìn kiến trúc; xây dựng những yêu cầu thông minh cho Product Backlog; trở thành một Product Owner hiệu quả trong Agile, lãnh đạo kiểu phục vụ (đầy tớ); tập trung vào kiểm thử tự động, kiểm thử hồi quy, và kiểm thử tích hợp; trở thành thành viên trong nhóm đam mê và hiệu quả; và thích ứng Scrum mà không triệt tiêu những giá trị Agile cốt lõi sẽ đáp ứng được cả hai mục đích. Một mặt, cuốn sách mang đến sự ấm áp và thoải mái nếu trái tim bạn đã bị ướp lạnh bởi những lời đồn về việc thiếu vắng các nhóm Agile trong những lĩnh vực phát triển phần mềm quan trọng. Mặt khác, cuốn sách trình bày một số công cụ “mềm” thực sự quan trọng đó là: con người, nhóm và các nhân tố lãnh đạo tuyệt vời của Scrum đã khiến cho nó trở nên phổ biến về vị trí, thứ hạng và cũng như khai sáng các nhà quản lý.

Đối với những người tiếp cận tư duy Agile, đặc biệt là khi bạn không bị giới hạn nhiều bởi sự chặt chẽ mang tính truyền thống, tài liệu này đề cập về giá trị thu được nói riêng và về tài chính nói chung, về việc tạo ra tầm nhìn kiến trúc và áp dụng tầm nhìn này vào Product Backlog, cũng như việc tiến hành dự toán dựa trên các tiêu chí cơ bản như một phương pháp bổ sung cho planning poker (bộ bài lập kế hoạch) sẽ giúp mở rộng suy nghĩ của bạn mà không khiến bạn nổi cáu. Ở đây sự chặt chẽ truyền thống được giải quyết khá hợp lý và phù hợp và tôi thực sự tin rằng bạn sẽ không gặp vấn đề khi tìm kiếm cách để áp dụng một vài trong số những kỹ thuật truyền thống đã được chứng minh ngay lập tức cho dự án của mình.

Nếu bạn là nhà quản lý dự án, nhà phát triển phần mềm, nhân viên kiểm thử, quản lý sản phẩm, chuyên gia phân tích nghiệp vụ, hay bất kỳ ai trong lĩnh vực phát triển phần mềm, bạn sẽ thấy cuốn sách rất hữu ích, giúp bạn hiểu mọi thứ về nhóm Scrum với tính thực tiễn cao. Đây là một tác phẩm dễ hiểu và tôi tin rằng bạn sẽ hứng thú đọc, bất kể bạn xuất phát ở đâu.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: