Tìm hiểu các phương pháp phân tích đặc trưng tiếng nói


Hệ thống phát âm ở người bao gồm: phổi (lung), khí quản (trachea), thanh quản (thanh quản), khoang miệng (oral cavity) và khoang mũi (nasal cavity). Thanh quản chứa hai nếp gấp gọi là dây thanh âm (vocal cords), sẽ kéo căng khi phát ra tiếng nói. Khoang miệng gồm một ống âm thanh (acoustic tube) dài khoảng 17 cm ở người nam, phần trước kết thúc ở môi và phần sau kết thúc ở dây thanh âm hoặc thanh quản.

Khoang miệng đóng vai trò là một hộp cộng hưởng động, thể tích của nó có thể được điều khiển bởi bộ máy phát âm ( môi, lưỡi, quai hàm, và vòm miệng  mềm). Khoang mũi là một ống dài khoảng 12 cm ở người nam, kết thúc ở lỗ mũi và vòm miệng mềm. Vòm miệng mềm (velum) sẽ điều khiển hơi phát ra theo đường miệng hoặc đường mũi. Đối với những âm không theo giọng mũi (non-nasalised), vòm miệng mềm sẽ đóng khoang mũi và hơi chỉ phát ra theo đường miệng. Đối với những âm có giọng mũi, vòm miệng mềm sẽ dịch chuyển xuống phía dưới, đóng đường miệng và hơi chỉ phát ra theo đường mũi. Trường hợp thứ ba là hơi được phát ra theo cả hai đường.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: