Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác than tại khu vực III mỏ than nước vàng thuộc khe dền, xã lục sơn, huyện lục nam, tỉnh bắc giang


Dự án khai thác than tại khu III mỏ than Nước Vàng xã Lục Sơn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang là một dự án khả thi, có hiệu quả kinh tế nhằm tận thu nguồn tài nguyên để phục vụ sự phát triển của các ngành kinh tế của địa phương. Hoạt động khai khác than của dự án sẽ có những tác động nhất định đối với một số yếu tố môi trường sinh thái. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng đến môi trường không lớn do khai trường nằm cách xa khu dân cư tập trung, xung quang chủ yếu là rừng và áp dụng khai thác bằng công nghệ hầm lò.

Một số tác động chính của dự án có thể được tóm tắt như sau: - Đối với môi trường không khí: Qúa trình khai thác than sẽ tác động xấu đối với chất lượng môi trườngkhông khí do bụi đất, cát khuyếch tán trong quá trình khai thác, vận chuyển than. Ngoài ra, nồng độ các chất khí như: SO2, NOx, CO, hơi xăng từ khí thải động cơ trong không khí sẽ tăng trong phạm vi khai trường. - Đối với môi trường nước: Khả năng gây ô nhiễm môi trường nước bề mặt xuất phát từ lượng nước mưa chảy tràn qua bề mặt khu mỏ, và nước tháo khô từ các hầm lò khai thác. - Tác động do tiếng ồn: Mức độ ồn tại các khai trường và trên trục đường vận chuyển than tăng lên do hoạt động của máy móc, thiết bị khai thác và phương tiện vận tải. Tuy nhiên, xung quanh mỏ và đường dẫn vào mỏ không có dân cư tập trung nên các tác động trên chỉ ảnh hưởng đến người lao động trên khai trường mà ít ảnh hưởng đến cộng đồng. - Các rủi ro và sự cố môi trường liên qua đến hầm lò do khí mê tan và nước xuất lộ. Nhằm hạn chế tác động tiêu cực nói trên, dự án cam kết sẽ triển khai các giải pháp hiệu quả và khả khi sau: - Xây dựng bãi chứa chất thải rắn - Xây dựng hệ thống thoát nước mỏ và bể xử lý nước thải mỏ với 2 trạm bơm nước. - Các giải pháp hạn chế sự phát sinh bụi trong khai thác và vận chuyển than, đất đá thải. - Thông gió mỏ để hạn chế rủi ro do khí xuất lộ. - Trang thiết bị quan trắc và cảnh báo khí mê tan. - Trang thiết bị phương tiện phòng hoả, cứu hoả. - Các giải pháp phòng chống sự cố môi trường - Hoàn thổ phục hồi môi trường sau khai thác và đóng cửa mỏ Chủ dự án đảm bảo kinh phí vận hành các công trình xử lý môi trường cũng như thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung của Nhà nước về bảo vệ môi trường có liên quan đến quá trình thực hiện dự án như: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, kinh phí phục hồi môi trường và quan trắc giám sát môi trường

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: