BÀI TẬP - Địa lý kinh tế Việt Nam


Đề bài: 

Chi phí sản xuất 1 tấn gạo ở Cần Thơ là 940.000đ, ở TP.Hồ Chí Minh là 1.100.000đ và ở Quảng Ngãi là 1000.000đ. Chi phí vận chuyển dọc Quốc lộ 1 theo cả 2 chiều là 1000đ/tấn/km. Khoảng cách giữa Cần Thơ và TP.Hồ Chí Minh là 160km, giữa Cần Thơ và Quảng Ngãi là 800km.


1. Tính bán kính tiêu thụ gạo trong khu vực.
2. Hằng năm khu vực này có thể xuất khẩu 2 triệu tấn gạo với giá xuất ở Sài Gòn là 2.000.000đ/tấn. Hỏi các nhà xuất khẩu sẽ thu được bao nhiêu lời, biết rằng ngoài chi phí vận chuyển gạo, họ còn phải nộp các khoản chi khác bằng 20% giá mua và giá mua bằng 1,5 lần chi phí sản xuất tại đó?

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: