BÁO CÁO THỰC TẬP - Nâng cao hiệu quả marketing cho công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng vàng


Ngành dịch vụ ăn uống đang phát triển rất mạnh mẽ tại Việt Nam và những chuỗi nhà hàng gia tăng với số lượng không ngừng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thu hồi vốn nhanh, lợi nhuận lớn, đây thực sự là một lĩnh vực hấp dẫn, tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai. Nắm được xu hướng đó, trong kì thực tập của mình, em đã lựa chọn Công ty Cổ phần Thương mại  Dịch vụ Cổng Vàng làm địa điểm thực tập.

Cùng với sự phát triển của ngành kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống phát triển như hiện nay. Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh các công ty kinh doanh trong ngành dịch vụ ăn uống đòi hỏi khả năng nhìn thấy những ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân trong hoạt động marketing của mình, đồng thời có những biện pháp đẩy mạnh hoạt động marketing sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Trong kinh doanh, muốn tồn tại và phát triển thì việc áp dụng các hoạt động marketing phù hợp là yếu tố rất quan trọng giúp doanh nghiệp thành công.
Qua thời gian 3 tháng, được học tập và làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại  Dịch vụ Cổng Vàng, từ tình hình thực tiễn của Công ty, em đã viết chuyên đề thực tập với đề tài: “Đẩy mạnh hoạt động Marketing tại Công ty Cổ phần Thương mại  Dịch Vụ Cổng Vàng”. Với mong muốn được tìm hiểu thực tế về hoạt động marketing, đồng thời  góp phần nào đó trong việc đẩy mạnh hoạt động marketing tại Công ty.
Chuyên đề bao gồm 3 chương:
Chương 1: Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng
Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng giai đoạn 2010 - 2014
Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing tại công ty Cổ phần Thương mại  Dịch vụ Cổng Vàng

NỘI DUNG:

LỜI MỞ ĐẦU 6
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  DỊCH VỤ CỔNG VÀNG 8
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 8
1.1.1. Thông tin chung về Công ty 8
1.1.2. Các giai đoạn phát triển của Công ty 8
1.1.3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty 9
1.2. Các đặc điểm chủ yếu của Công ty trong sản xuất kinh doanh 11
1.2.1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức 11
1.2.2. Đặc điểm về đội ngũ lao động. 14
1.2.3. Đặc điểm về tình hình tài chính của công ty 18
1.2.4. Đặc điểm về cơ sở vật chất 21
1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2010- 2014 23
1.3.1. Kết quả cung cấp sản phẩm 23
1.3.2. Kết quả doanh thu và lợi nhuận 24
1.3.3. Kết quả nộp ngân sách nhà nước và thu nhập bình quân của người lao động 26
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  DỊCH VỤ CỔNG VÀNG 28
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động marketting của Công ty 28
2.1.1. Các nhân tố bên ngoài 28
2.1.2. Các nhân tố bên trong 33
2.2. Phân tích thực trạng marketing của Công ty 34
2.2.1. Hoạt động về sản phẩm 34
2.2.2. Hoạt động về  giá 41
2.2.3. Hoạt động về phân phối 43
2.2.4. Hoạt động xúc tiến hỗn hợp 50
2.3. Đánh giá chung về hoạt động Marketing của công ty 54
2.3.1. Những ưu điểm 54
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 54
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CỔNG VÀNG 57
3.1. Định hướng phát triển chung của công ty 57
3.1.1. Định hướng phát triển chung trong 5 năm tới 57
3.1.2. Định hướng phát triển về hoạt động marketing 57
3.1.3. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty đến năm 2020 58
3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động Marketing tại Công ty 59
3.2.1. Nhóm các giải pháp về hoạt động sản phẩm 59
3.2.2. Nhóm các giải pháp về hoạt động giá 60
3.2.3. Nhóm các giải pháp về hoạt động phân phối 60
3.2.4. Nhóm các giải pháp về hoạt động xúc tiến hỗn hợp 64
3.2.5. Một số giải pháp khác 67
KẾT LUẬN 72

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Duong Ngoc) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: