CÂU HỎI & ĐÁP VỀ MÔI TRƯỜNG


1/ Môi trường là gì?
a/ Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.
b/ Là vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.

c/ Hai đáp án trên đều sai
d/ Hai đáp án trên đều đúng.
2/ Bảo vệ môi trường là việc của ai?
a/ Là việc của toàn dân.
b/ Là của ngành quản lý tài nguyên và môi trường.
c/ Là của UBND các cấp.
d/ Đáp án b và c đúng.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: