GIÁO TRÌNH - Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch


Trên cơ sở tham khảo các giáo trình, tài liệu về lĩnh vực tâm lý học và kỹ năng giao tiếp ứng xử, kết hợp với thực tế nghề nghiệp của nghề Chế biến món ăn, giáo trình này được biên soạn có sự tham gia tích cực của các giáo viên có kinh nghiệm, cùng với những ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia về lĩnh vực tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử.


Mối quan hệ của tài liệu với chương trình, mô đun/môn học:

Căn cứ vào chương trình dạy nghề và thực tế hoạt động nghề nghiệp, phân tích nghề, tiêu chuẩn kỹ năng nghề, nộidung mô đun Tâm lý và Kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch cung cấp cho người học những kiến thức cơ bảnvề tâm lý học, tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử nói chung, tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử trong hoạt động kinh doanh du lịch, từ đó người học có thể vận dụng những kiến thức này trong quá trình nghiên cứu tâm lý của khách du lịch, cũng như tạo cho bản thân phong cách giao tiếp ứng xử văn minh, lịch sự và chuyên nghiệp.

Cấu trúc chung của giáo trình Tâm lý và Kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch bao gồm 8 bài:

Bài 1. Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học
 Bài 2. Những đặc điểm tâm lý chung của khách du lịch
 Bài 3. Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo dân tộc vànghề nghiệp
 Bài 4. Một số vấn đề khái quát về hoạt động giao tiếp
 Bài 5. Một số nghi thức giao tiếp cơ bản
 Bài 6. Kỹ năng giao tiếp ứng xử
 Bài 7. Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong hoạt động kinh doanh du lịch
 Bài 8. Tập quán giao tiếp tiêu biểu trên thế giới

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: