Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND Xã Minh Lộc – Huyện Hậu Lộc


Trong thời kỳ đất nước ta đang trên đà phát triển hội nhập Quốc tế, khoa học kỹ thuật có những bước chuyển biến rõ rệt, đời sống con người ngày càng đầy đủ hơn và hoàn thiện hơn…
Để có thể đạt được những thành công đó thì con người đã đang và sẽ không ngường học tập, lao động để đáp ứng nhu cầu vật chất của bản thân và cũng là cống hiến cho mục tiêu chung của xã hội.
Vấn đề tiền lương và các khoản trích theo lương có tầm qua trọng và ý nghĩa rất cao đối với người lao động bởi tiền lương thu nhập chủ yếu của người lao động để đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển.

UBND Xã Minh Lộc – Huyện Hậu Lộc là một đơn vị hoạt động nhờ vào nguồn Ngân sách Nhà nước. Việc thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên cũng là ngân sách Nhà nước.
Mặc dù Nhà nước ta vẫn luôn có những chính sách thay đổi và nâng cao mức lương tối thiểu cho công nhân viên nhưng chế độ trả lương vẫn còn thấp vì nước ta là một nước nông nghiệp đang trên đường phát triển nên Ngân sách còn hạn chế.
Vì vậy việc hạch toán công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đòi hỏi người kế toán cần phải thận trọng, tính đúng tính đủ và không được sai sót theo quy định của Nhà nước, bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của cán bộ cũng như ảnh hưởng đến nguồn tài chính Quốc gia.
Xuất phát từ những nhận thức trên của bản thân tôi đã lựa chọn chuyên đề "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND Xã Minh Lộc – Huyện Hậu Lộc" làm báo cáo thực tập. Ngoài lời mở đầu và kết luận thì báo cáo của tôi gồm 3 chương :
Chương 1: Tổng quan về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND xã Minh Lộc.
Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tcs tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND xã Minh Lộc.
Em rất kính mong sự giúp đỡ và góp ý của cô giáo hướng dẫn Hoàng Thị Hồng Thuý và các thấy cô trong khoa Tài chính – Kế toán và các cô chú trong phòng kế toán của UBND Xã Minh Lộc để em hoàn thiện báo cáo của mình một cách tốt nhất.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: