SÁCH SCAN - Hướng dẫn giải bài tập toán cơ sở ứng dụng trong phân tích kinh tế (Phùng Duy Quang)


Toán cơ sở là môn học bắt buộc dành cho sinh viên các hệ cao đẳng, đại học và cao học thuộc tất cả các nhóm ngành kỹ thuật, kinh tế. Để giúp cho sinh viên có tài liệu học tập và đạt hiệu quả cao, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với tác giả Phùng Duy Quang – Trưởng khoa cơ bản, Trường Đại Học Ngoại Thương xuất bản cuốn “ Hướng dẫn giải bài tập Toán cơ sở ứng dụng trong phân tích kinh tế”.

Nội dung cuốn sách kiến thức này là tổng hợp các bài tập từ mức độ dễ đến khó, nhằm giúp học viên vận dụng các kiến thức, kỹ năng cũng như các phương pháp Toán cơ sở ứng dụng trong các bài toán phân tích kinh tế, thời phù hợp với chương trình Toán cơ sở ứng dụng trong phân tích kinh tế được giảng dạy tại trường Đại học Ngoại Thương.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: