Thái độ tham gia giao thông của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố hà nội


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Hoàng Gia Cường) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!


4. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và phương pháp có liên quan đến đề tài - Nghiên cứu thực trạng thái độ tham gia giao thông của học sinh THPT trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
- Đề xuất, kiến nghị góp phần hình thành thái độ tích cực, quy tắc ứng xử đúng đắn của học sinh khi tham gia giao thông, nâng cao ý thức an toàn giao thông khi các em trưởng thành.
5. Giả thuyết khoa học
Học sinh THPT chưa thực sự có thái độ tích cực trong việc chấp hành các quy tắc tham gia giao thông.
Nghiên cứu mức độ và nguyên nhân của thực trạng trên sẽ đưa ra được những kiến nghị góp phần

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: