TIỂU LUẬN - Quy trình sản xuất trà đen


Trà được du nhập vào Nhật Bản năm 805 AD như một loại dược thảo giúp tăng cường sự tỉnh táo, bởi những nhà  truyền giáo Thiền Đạo. Năm 1484, Trà đạo thiêng liêng của Nhật ra đời.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: