Tìm Hiểu Hệ Thống ERP trong doanh nghiệp


Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống cung cấp thông tin cho công tác quản lý của tổ chức. Nó bao gồm con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin cần thiết, kịp thời, chính xác cho những người soạn thảo  các quyết định trong tổ chức.


NỘI DUNG:

Chương I – Một Số Khái Niệm Cơ Bản
Chương II – Chức Năng ERP
Chương III – Xây Dựng Hệ Thống ERP
Chương IV – Phần mềm ERP
Chương V - Ứng dụng ERP Trong Doanh Nghiệp Việt

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: