Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 & 110 kV


Nhiệm vụ thiết kế: Tính toán thiết kế chống sét cho đường dây và TBA 220/110 KV.

Số liệu ban đầu:

* Trạm phân phối: Sơ đồ mặt bằng và kích thước của trạm.
* Đường dây:
Điện áp: 110KV.
Loại cột: Cột cây thông và một dây chống sét.

* Kích thước cột: Sơ đồ và kích thước cột tra sách tra cứu.
Dây dẫn          : AC – 120.
Dây chống sét : C-70.
* Khoảng vượt           : l = 210 m
* Điện trở suất của đất:  = 0,85.104 (.cm).
* Khi tính toán nối đất: Rc = 10 .
* Khi tính toán chống sét cho đường dây 110KV cho cả 3 trường hợp:
Rc = 10.
Rc  = 20.
Rc = 30.

Nội dung thực hiện:

Phần I: Tính toán:
1. Chương mở đầu: Tình hình giông sét ở Việt Nam và ảnh hưởng của giông sét đến hệ thống điện.
2. Chương I   : Bảo vệ sét đánh trực tiếp vào TBA 220/110KV.
3. Chương II  : Hệ thống nối đất cho TBA 220/110KV.
4. Chương III : Chỉ tiêu chống sét cho đường dây 110KV.
5. Chương IV : Tính toán chống sóng truyền vào TBA từ đường dây 110KV.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: