TỔNG HỢP - Trắc nghiệm ngoại bệnh lý 3 (Phan Trúc YC 11 - 17)


1. Chấn thương sọ não được phân loại tổn thương như sau:
A.  Tổn thương trực tiếp và gián tiếp
B.  @Tổn thương nguyên phát và thứ phát
C.  Tổn thương da đầu, sọ và não
D.  Nứt sọ, giập não và máu tụ
E.  A và B đúng


2. Cơ chế bệnh sinh của chấn thương sọ não bao gồm:

A  Các yếu tố cơ học, mạch máu , thần kinh và nội tiết
B  Cơ chế tăng tốc, giảm tốc và xoay chiều
C  Cơ chế chấn thương trực tiếp và gián tiếp
D  @Là cơ chế rất phức tạp bao gồm các yếu tố ở câu A và B
E  A và B đúng

...

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: