Các vị trí đo của các thông số và biến số kiểm soát khi vận hành lò nung nhà máy xi măng


Các hệ thống lò nung thường được trang bị một số lượng lớn các thiết bị đo lường, cảm biến. Một số chỉ dùng cho mục đích thông tin (ví dụ cánh van đóng hay mở), những cái khác dùng để phát hiện các tình huống nguy hiểm (cyclone nghẹt), nhưng chỉ có một vài thiết bị luôn luôn được dùng cho vận hành lò.

Những giá tri đo quan trọng nhất dùng để kiểm soát việc vận hành lò được gọi là các thông số kiểm soát. Để giữ các thông số kiểm soát gần với một giá trị mục tiêu nào đó, người vận hành sẽ điều chỉnh các biến số kiểm soát.

Những thông số kiểm soát.

Những thông số kiểm soát quan trọng nhất trong vận hành bất kỳ một hệ thống lò nung bao gồm:

- Nhiệt độ zôn nung (chỉ số cho biết chất lượng clinker)
- Nhiệt độ đầu lò (chỉ số cho biết tình trạng bột liệu chủ yếu là mức độ sấy, gia nhiệt và khử CO2)
- Hàm lượng Oxy của khí thải khỏi lò (chỉ số cho biết hiệu quả cháy)
- Trường hợp lò có precalciner: Nhiệt độ và Oxy là của khí thải ở đầu ra của precalciner
- Đối với lò có grate coolers: Chiều cao lớp clinker trên ghi.

Các biến số kiểm soát:

Các biến số quan trọng nhất được điều chỉnh để duy trì các thông số kiểm soát trên trong một phạm vi cho phép nào đó gồm:

- Lượng nhiên liệu đuôi lò.
- Lượng liệu nạp vào lò.
- Gió trong lò.
- Tốc độ lò.
- Trường hợp lò có precalciner: Lượng nhiên liệu và gió đưa vào precalciner
- Trường hợp lò có grate cooler : Tốc độ ghi

Những mục tiêu vận hành lò:

Việc vận hnh một hệ thống lò cần phải đạt các yêu cầu sau:

- Bảo vệ thiết bị và con người
- Chất lượng clinker luôn luôn tốt
- Vận hành ổn định ít thay đổi
- Hiệu suất nhiệt tối đa
- Năng suất tối đa

Vị trí đo của các thông số và biến số kiểm soát.

Vị trí đo và một vài giá trị tiêu biểu của các thông số kiểm soát khác nhau được minh hoạ bên dưới, các biến số kiểm soát được điều chỉnh gần với các chỉ tiêu được thể hiện cho các loại lò khác nhau.

1. Lò ướt


"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"
Figure 1: Control parameters and control variables of a wet kiln

2. Lepol kiln


Figure 2: Control parameters and control variables of a Lepol kiln

3. Preheater kiln


"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"
Figure 3: Control parameters and control variables of a PH kiln

4. Precalciner kiln

Figure 4: Control parameters and control variables of a precalciner kiln

NGUỒN: Tài liệu đào tạo vận hành lò xi nung trong nhà máy xi măng (Holcim Group)

Chúc các bạn thành công!


Các hệ thống lò nung thường được trang bị một số lượng lớn các thiết bị đo lường, cảm biến. Một số chỉ dùng cho mục đích thông tin (ví dụ cánh van đóng hay mở), những cái khác dùng để phát hiện các tình huống nguy hiểm (cyclone nghẹt), nhưng chỉ có một vài thiết bị luôn luôn được dùng cho vận hành lò.

Những giá tri đo quan trọng nhất dùng để kiểm soát việc vận hành lò được gọi là các thông số kiểm soát. Để giữ các thông số kiểm soát gần với một giá trị mục tiêu nào đó, người vận hành sẽ điều chỉnh các biến số kiểm soát.

Những thông số kiểm soát.

Những thông số kiểm soát quan trọng nhất trong vận hành bất kỳ một hệ thống lò nung bao gồm:

- Nhiệt độ zôn nung (chỉ số cho biết chất lượng clinker)
- Nhiệt độ đầu lò (chỉ số cho biết tình trạng bột liệu chủ yếu là mức độ sấy, gia nhiệt và khử CO2)
- Hàm lượng Oxy của khí thải khỏi lò (chỉ số cho biết hiệu quả cháy)
- Trường hợp lò có precalciner: Nhiệt độ và Oxy là của khí thải ở đầu ra của precalciner
- Đối với lò có grate coolers: Chiều cao lớp clinker trên ghi.

Các biến số kiểm soát:

Các biến số quan trọng nhất được điều chỉnh để duy trì các thông số kiểm soát trên trong một phạm vi cho phép nào đó gồm:

- Lượng nhiên liệu đuôi lò.
- Lượng liệu nạp vào lò.
- Gió trong lò.
- Tốc độ lò.
- Trường hợp lò có precalciner: Lượng nhiên liệu và gió đưa vào precalciner
- Trường hợp lò có grate cooler : Tốc độ ghi

Những mục tiêu vận hành lò:

Việc vận hnh một hệ thống lò cần phải đạt các yêu cầu sau:

- Bảo vệ thiết bị và con người
- Chất lượng clinker luôn luôn tốt
- Vận hành ổn định ít thay đổi
- Hiệu suất nhiệt tối đa
- Năng suất tối đa

Vị trí đo của các thông số và biến số kiểm soát.

Vị trí đo và một vài giá trị tiêu biểu của các thông số kiểm soát khác nhau được minh hoạ bên dưới, các biến số kiểm soát được điều chỉnh gần với các chỉ tiêu được thể hiện cho các loại lò khác nhau.

1. Lò ướt


"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"
Figure 1: Control parameters and control variables of a wet kiln

2. Lepol kiln


Figure 2: Control parameters and control variables of a Lepol kiln

3. Preheater kiln


"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"
Figure 3: Control parameters and control variables of a PH kiln

4. Precalciner kiln

Figure 4: Control parameters and control variables of a precalciner kiln

NGUỒN: Tài liệu đào tạo vận hành lò xi nung trong nhà máy xi măng (Holcim Group)

Chúc các bạn thành công!


M_tả

Không có nhận xét nào: