CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ TỪ THỰC TIỄN TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIỆT – HÀN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Công tác xã hội với trẻ em khuyết tật trí tuệ là một lĩnh vực công tác xã hội chuyên biệt, với mục đích hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để trẻ khuyết tật hòa nhập gia đình và cộng đồng. Ở n ước ta hiện nay,  công tác xã hội  với trẻ khuyết tật trí tuệ về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu tối thiểu trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, phục hồi chức năng và  hướng nghiệp dạy nghề  cho trẻ khuyết tật trí tuệ. Tuy nhiên, việc thực hiện các nội dung công tác xã hội đối với trẻ em khuyết tật trí tuệ vẫn còn nhiều hạn chế.

Thực tế hiện nay, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, phục hồi chức  năng  và  hướng  nghiệp  dạy  nghề  cho  trẻ  khuyết  tật  nói  chung  và  trẻ khuyết tật trí tuệ nói riêng đang được cả Nhà nước, tư nhân và cá c tổ chức phi chính phủ quan tâm. Trong đó, ngành Lao động  - Thương binh và Xã hội trực tiếp thực hiện chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, phục hồi chức năng và hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ khuyết tật nói chung và trẻ  em  khuyết tật trí tuệ nói riêng.
Tại  Hà  Nội,  trung  tâm  phục  hồi  chức  năng  Việt  –  Hàn  đóng  tại  xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động  -Thương binh và Xã hội Hà Nội, có chức  năng  nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng và hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ  em  khuyết tật từ 06 đến 18 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong số 115 trẻ khuyết tật đang được phục hồi chức năng tại trung tâm hiện nay có 63 trẻ khuyết tật trí tuệ (chiếm 54,6%). Chính vì vậy, việc thực hiện các hoạt động công tác xã hội đối với trẻ  em khuyết tật trí tuệ đang  được  nuôi  dưỡng, chăm  sóc,  điều  trị,  phục  hồi  chức  năng  và  hướng nghiệp dạy nghề tại trung tâm là cần thiết và giữ vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Như Quỳnh) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: