EBOOK - Tra cứu và soạn thảo Latex (Nguyễn Hữu Điển)


Nhà toán học người Mỹ D. E. Knuth đã sáng tạo ra TEX do nhu cầu in một cuốn sách về toán. Ông dự định viết chương trình xếp chữ này trong vòng tám tháng, nhưng thực tế đã kéo dài thành tám năm. Những năm 70 là thời kỳ khủng hoảng về chương trình biên dịch. Chính trong thời kỳ này, nhiều chương trình biên dịch đã ra đời như Pascal, C, ....

Chương trình TEX cũng là một loại chương trình biên dịch nhằm mục đích sử dụng riêng cho văn bản về tạo khuôn và in ấn. Một loạt lệnh của TEX được cài lẫn vào văn bản, sau khi biên dịch qua TEX sẽ được sản phẩm mà tất cả các máy in và màn hình đều sử dụng được (tất nhiên các chươngtrình đọc và hiển thị được tệp kết quả của TEX không phụ thuộc vào phần cứng).

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: