Lập trình điều khiển thang máy 8 tầng bằng PLC S7 1200 HMI


Trong công cuộc đổi mới đất nước, với mục tiêu chiến lược Công nghiệp hóa  – Hiện đại hoá đất nước, đưa nền kinh tế phát triển với tốc độ cao nhằm nhanh chóng sánh vai cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới, lĩnh vực Tự Động Hoá Công Nghiệp ngày càng chứng tỏ vai trò không thể thiếu được.
Không chỉ phục vụ trong công nghiệp hóa, lĩnh vực tự động hóa còn thể hiện bản chất của một nước hiện đại. Cùng với sự phát triển của đất nước, ngày càng xuất hiện nhiều công trình xây dựng cao tầng đồ sộ: những cao ốc thương mại, nhà hàng, khách sạn hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, và cả những siêu thị, bệnh viện đều có xu hướng “phát triển theo chiều cao”. Đó là một qui luật phát triển hiển nhiên. Đi đôi với sự phát triển này là nhu cầu về thiết bị chuyển tải  hàng hoá và con người theo “độ cao”. Thiết bị hiện đại đó chính là Thang máy.


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1  GIỚI THIỆU VỀ THANG MÁY ...................................................4
1.1.  Lịch Sử Phát Triển Của Thang Máy:  .......................................................4
1.2.  Đặc Điểm Của Thang Máy:  .....................................................................5
1.2.1.  Phân Loại Thang Máy:  .......................................................................6
1.2.2.  Cấu Tạo Chung Của Thang Máy  ........................................................7
1.3.  Các Yêu Cầu An Toàn Trong Thang Máy:  .............................................9
CHƯƠNG 2  CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG TRONG THANG MÁY  ...12
2.1.  Hệ Thống Tự Động Khống Chế Thang Máy Tốc Độ Trung Bình:  .......12
2.2.  Hệ Thống Tự Động Khống Chế Thang Máy Cao Tốc:  .........................13
2.3.  Tự động khống chế thang máy dùng các phần tử lôgic:  ........................15
2.4.  Các phương thức điều khiển truyền động:  .............................................15
2.4.1.  Điều khiển DC SCR:  ........................................................................15
2.4.2.  Inverter control:  ................................................................................16
2.4.3.  Truyền động thủy lực và cơ khí:  ......................................................16
2.4.4.  Vector control:  ..................................................................................17
CHƯƠNG 3  TỔNG QUAN VỀ PLC (SIEMENS) ...........................................18
3.1.  Giới thiệu về PLC S7-1200. ..................................................................18
3.1.1.  Giao tiếp  ...........................................................................................22
3.1.2.  Các module truyền thông.  ................................................................22
3.2.  Ngôn ngữ lập trình của PLC S7 12000  ..................................................23
3.2.1.  Phương pháp lập trình.  .....................................................................23
3.2.2.  Tập lệnh S7 – 1200  ...........................................................................23
CHƯƠNG 4  ỨNG DỤNG PLC ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY  .......................30
4.1.  Chọn thiết bị...........................................................................................30
4.1.1.  CPU 1214C AC/DC/RLY  ................................................................30
4.1.2.  Module Digital I/O SM 1223 DC/RLY  ............................................31
4.1.3.  Ghép nối SM 1223 với CPU 1214C AC/DC/RLY  ..........................31
4.2.  Sơ đồ đấu dây.........................................................................................32
4.3.  Sơ đồ thuật toán.  ....................................................................................34
4.3.1.  Tổng quát:  .........................................................................................34
4.3.2.  Khối kiểm tra vị trí thang máy  .........................................................35
4.3.3.  Kiểm tra, cập nhật các tầng có lệnh gọi.  ..........................................35
4.4.  PLC Tags.  ..............................................................................................36
4.4.1.  Đầu vào  .............................................................................................36
4.4.2.  Đầu ra  ...............................................................................................37
4.4.3.  Các biến trung gian được sử dụng.  ...................................................38
4.5.  CHƯƠNG TRÌNH  .................................................................................39
4.5.1.  Chương trình chính Main:  ................................................................39
4.5.2.  Khối FC1 Cập nhật vị trí thang máy  ................................................46
4.5.3.  Khối FC2 Cập nhật tầng được gọi.  ...................................................48
4.6.  Mô phỏng và điều khiển HMI trên WinCC.  ..........................................52

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Minh Vương Osc) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: