LÒ TINH LUYỆN THÉP LF (LADLE FURNACE)


Ladle Furnace法稱為盛鋼桶精煉爐法(台灣)或鋼包爐精煉法(大陸)。
LF được gọi là lò thùng tinh luyện.
1971年日本大同鋼鐵公司大森鋼廠在ASEA-SKF(瑞典)精煉技術的基礎發展出LF精煉法。
Năm 1971 công ty gang thép Nhật Bản ở ASEA-SKF (Thụy Điển) đã sáng chế ra kỹ thuật tinh luyện bằng LF.

LF法是將電弧埋在鋼液上的熔渣層中,用合成渣料造渣,操作時一邊進行吹氬攪拌,一邊使鋼液包內維持強還原性氣氛,以達到精煉之目的。
Phương pháp LF là nhúng điện cực vào trong lớp xỉ trên bề mặt thép lỏng, dùng nguyên liệu tạo xỉ, khi thao tác một mặt khuấy bằng Ar, một mặt giữ cho thép lỏng có tính hoàn nguyên cao, sẽ đạt được mục đích của tinh luyện.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: