NGHIÊN CỨU AN TOÀN MỞ RỘNG CHO HỆ THỐNG TÊN MIỀN (DNSSEC)


Hệ thống máy chủ tên miền DNS (Domain Name System) đóng vai trò dẫn đường trên Internet, được coi là một hạ tầng lõi trọng yếu của hệ thống Internet toàn cầu. Do tính chất quan trọng của hệ thống DNS, đã có nhiều cuộc tấn công, khai thác lỗ hổng của hệ thống này với quy mô lớn và tinh vi với mục đích làm tê liệt hệ thống này hoặc chuyển hướng một tên miền nào đó đến một địa chỉ IP khác.

Trước tình hình phát triển Internet, thương mại điện tử, chính phủ điện tử mạnh mẽ như hiện nay và an ninh mạng có nhiều biến động phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn, an ninh và lộ trình, xu thế triển khai DNSSEC trên thế giới thì việc triển khai DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) “.VN” tại Việt Nam là rất cần thiết. Vì vậy, VNNIC đã xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Đề án Triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) “.VN”. Theo đó, tiêu chuẩn DNSSEC được triển khai áp dụng thống nhất trên hệ thống DNS quốc gia “.VN”, hệ thống DNS của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP), các nhà đăng ký tên miền “.VN”, các đơn vị cung cấp dịch vụ DNS Hosting và hệ thống DNS của các cơ quan Đảng, Nhà nước.
DNSSEC là phần bảo mật mở rộng trong DNS, được ứng dụng để hỗ trợ cho DNS bảo vệ chống lại các nguy cơ giả mạo làm sai lệch nguồn gốc dữ liệu, DNSSEC cung cấp một cơ chế xác thực giữa các máy chủ DNS với nhau để thiết lập việc xác thực toàn vẹn dữ liệu. Nhận thấy sự cần thiết đó cùng với niềm yêu thích nên em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu an toàn mở rộng cho hệ thống tên miền (DNSSEC)” bao gồm 3 nội dung chính:

- Chương 1: Giới thiệu chung về DNSSEC.
- Chương 2: Nghiên cứu về DNSSEC.
- Chương 3: Ứng dụng DNSSEC trong đảm bảo an toàn hệ thống tên miền (DNS).

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: