ĐỒ ÁN - Thiết kế hộp số truyền động cơ khí, hai trục, 4 số tiến và một số lùi cho xe du lịch


Đồ án môn học: Tính toán và thiết kế hộp số Ô tô trình bày tổng quan về hộp số, tính toán thiết kế các kích thước của hộp số, kiểm tra bền hộp số, kết luận.

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ÔTÔ DU LỊCH Ở VIỆT NAM
CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỘP SỐ ÔTÔ DU LỊCH
CHƯƠNG 3 NHIỆM VỤ-YÊU CẦU-PHÂN LOẠi HỘP SỐ
Chương 4 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ VÀ SƠ ĐỒ ĐỘNG HỘP SỐ
CHƯƠNG 5 KẾT CẤU VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHI TIẾT HỘP SỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
KẾT LUẬN

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: