Phân tích ưu nhược điểm các kênh phân phối của công ty Vinamilk


Cùng với sự phát triển, đổi mới của đất nước, thành lập từ năm 1976 đến nay, Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã tròn 33 năm phát triển và xây dựng thương hiệu. Dấu ấn sâu đậm nhất của chặng đường này chính là đã tạo dựng được một thương hiệu Vinamilk không chỉ mang tầm quốc gia, mà còn vươn ra thị trường thế giới. Công ty đã đưa ra những chiến lược kinh doanh của riêng mình, phù hợp với tiềm lực của mình và thị trường hướng tới. Vinamilk đã xây dựng được nền móng cho mình bằng niềm tin chất lượng.

Trong đó, chiến lược về mạng lưới phân phối của công ty đã khá thành công. Điều đó được phản ánh rõ qua con số doanh thu mà mỗi năm công ty thu về. Mong rằng công ty Vinamilk sẽ có những thay đổi về chiến lược kinh doanh cũng như chiến lược phân phối sao cho phù hợp nhất, đưa công ty ngày càng phát triển.

NỘI DUNG:

Chương 1:  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI TRONG MỘT DOANH NGHIỆP 1
1.1.Khái niệm, đặc trưng và phân loại kênh phân phối 1
1.2. Vai trò của việc áp dụng các kênh phân phối đối với sự phát triển của doanh nghiệp 2
            1.3. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc lựa chọn kênh phân phối của doanh nghiệp 3
Chương 2: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK 5
            2.1 Giới thiệu về công ty 5
2.2. Những thành công trong việc áp dụng các loại phân phối những năm qua 7
2.3. Tình hình phân phối của công ty hiện nay 9
           2.4. Ưu, nhược điểm của các chiến lược phân phối 10
Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ÁP DỤNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA VINAMILK TRONG THỜI GIAN TỚI 12

KẾT LUẬN 13           
LỜI CẢM ƠN 14
TÀI LIỆU THAM KHẢO 15

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: