SÁCH - Bảo quản lương thực (Mai Lê Cb)


Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về các tính chất vật lý, hóa sinh học của lương thực, làm cơ sở nghiên cứu các quá trình xảy ra sau khi thu hoạch, từ đó đưa ra chế độ bảo quản phù hợp trong điều kiện khí hậu nước ta.

Nội dung giáo trình gồm ba phần:


Phần I. Cơ sở khoa học về lương thực: giới thiệu về một số loại hạt giàu tinh bột, giàu protein và giàu chất béo cùng các loại củ nhiều tinh bột được trồng phổ biến ở nước ta.

Phần II. Bảo quản lương thực: trình bày những tính chất vật lý và sinh học của khối lương thực cùng sự phát triển của vi sinh vật và sâu mọt có liên quan tới yếu tố môi trường

Phần III. Kho bảo quản lương thực: nêu lên những yêu cầu cơ bản về hệ thống kho làm cơ sở để phân loại kho theo chức năng, từ đó có hướng đầu tư xây dựng các điểm kho thích hợp nhằm góp phần hạn chế tổn hao lương thực sau thu hoạch.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: