SÁCH - CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA HỌC 10 (LÊ THANH XUÂN)


Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Hóa Học 10 được biên soạn theo chương trình hoá học lớp 10 cơ bản và nâng cao. Nội dung sách được chia thành 2 phần là phần các dạng toán và phần đáp án, hướng dẫn. Mỗi chương trong các phần gồm có: tóm tắt lí thuyết; các dạng toán và phương pháp giải; bài tập tự luyện; bài tập tổng hợp; câu hỏi trắc nghiệm. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập và thi đạt kết quả cao trong các kì thi.

NỘI DUNG:

Phần 1. Các dạng toán
Chương 1: Nguyên tử
Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn
Chương 3: Liên kết hóa học
Chương 4: Phản ứng hóa học
Chương 5: Nhóm halogen
Chương 6: Nhóm oxi
Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Phần 2. Đáp án, hướng dẫn giải

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: