SÁCH - Vận hành thiết bị lò hơi & tua bin của nhà máy nhiệt điện (Đỗ Văn Thắng)
Sách gồm 2 phần với 16 chương.

Phần 1: “Vận hành lò hơi” gồm 6 chương:

Khởi động và dừng lò; Chế độ làm việc thay đổi của lò hơi; Giám sát và điều chỉnh thông số vận hành lò hơi; Điều chỉnh cháy lò hơi; Điều chỉnh và vận hành hệ thống nghiền than; Vận hành an toàn các bề mặt đốt của lò hơi.


Phần 2 gồm 10 chương:

Thiết bị khử khí; Thiết bị bơm cấp nước; Thiết bị bình ngưng; Thiết bị gia nhiệt hồi nhiệt; Chế độ nước của tổ máy; Sơ đồ đường ống hơi chính của tổ máy; Tuabin công suất 200 và 300MW; Khởi động tuabin từ trạng thái lạnh; Dừng tuabin và khởi động tuabin từ trạng thái nóng; Vận hành tuabin bình thường. Các trường hợp sự cố.

Sách gồm 2 phần với 16 chương.

Phần 1: “Vận hành lò hơi” gồm 6 chương:

Khởi động và dừng lò; Chế độ làm việc thay đổi của lò hơi; Giám sát và điều chỉnh thông số vận hành lò hơi; Điều chỉnh cháy lò hơi; Điều chỉnh và vận hành hệ thống nghiền than; Vận hành an toàn các bề mặt đốt của lò hơi.


Phần 2 gồm 10 chương:

Thiết bị khử khí; Thiết bị bơm cấp nước; Thiết bị bình ngưng; Thiết bị gia nhiệt hồi nhiệt; Chế độ nước của tổ máy; Sơ đồ đường ống hơi chính của tổ máy; Tuabin công suất 200 và 300MW; Khởi động tuabin từ trạng thái lạnh; Dừng tuabin và khởi động tuabin từ trạng thái nóng; Vận hành tuabin bình thường. Các trường hợp sự cố.


M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: