SLIDE BÁO CÁO - Đo lưu lượng chất lỏng


NGUYÊN TẮC ĐO.

1-Vận tốc chất lỏng chảy qua tiết diện đã biết
2-Dung tích chất lỏng chảy qua trong một khoảng thời gian
3-Đo lưu lượng theo khối lượng lưu chất chảy qua trong một khoảng thời gian
4-Theo sự chênh áp của chất lỏng khi qua tiết diện thu hẹp
5-Đo theo nguyên lí chênh áp không đổi

6-Đo theo các tính chất nhiệt,điện từ,phản xạ sóng của chất lỏng

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: