TÀI LIỆU - Giới thiệu về PolyStyrene


Polystyrene (PS) là một loại nhựa nhiệt dẻo, được tạo thành từ phản ứng trùng hợp styrene. Công thức cấu tạo: (CH[C6H5]-CH2)n

Tính chất:

Trong suốt, không mùi.
Dễ tạo màu, hình thức đẹp, dễ gia công bằng phương pháp ép và ép phun (nhiệt độ gia công 180 - 200oC).

Thuộc  nhóm  nhựa  nhiệt  dẻo  bao  gồm  PE, PP, PVC

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: