THIẾT KẾ CHẾ TẠO MẠCH NẠP ẮC QUY 12V


Số liệu cho trước:
Dòng xoay chiều với các thông số:
              U=220V; I=12A; f=50Hz
Xây dựng sơ đồ mạch và chạy thử trên eagle.
Sử dụng IC ổn định điện áp LM7812 và IC so sánh điện áp LM358 và các linh kiện điện tử thông thường như điện trở, tụ điện, diod, ….

II-Nội dung cần hoàn thành:
  - Một sản phẩm hoàn chỉnh.
  - Một bản báo cáo thuyết minh về đề tài.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: