TIỂU LUẬN - Quantum Dots Solar Cell


Việc nghiên cứu sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng sức gió ngày càng được quan tâm, nhất là trong tình hình thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng của nước ta trong mùa khô. Năng lượng Mặt trời được xem là rất ưu việt, đó là   nguồn năng lượng sạch và miễn phí.

Hiện nay ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới đều có các trung tâm năng lượng Mặt trời, tuy nhiên ở đây là pin mặt trời vô cơ với quá trình chế tạo nghiêm ngặt và phức tạp.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: