TIỂU LUẬN - SCADA


     SCADA là một phần rất quan trọng trong công nghiệp hiện đại ngày nay. Hệ thống SCADA giúp cho việc sản xuất được diễn ra một cách tự động, chính xác, linh hoạt và hiệu quả kinh tế cao. Việc tìm hiểu và nắm bắt được SCADA là điều cần thiết đối với một kỹ sư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.
     Bài tiểu luận này được xây dựng dựa trên những hiểu biết về SCADA của tôi. Trong khuôn khổ một bài tiểu luận, tôi sẽ đi sâu vào phần lí thuyết, bên cạnh đó chỉ đưa ra một ví dụ ứng dụng SCADA điển hình: Đó là “THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI-MÁY HMI SỬ DỤNG PHẦN MỀM INTOUCH CỦA WONDERWARE”.

MỤC LỤC

Chương I

I.1 Ðặt vấn đề
I.2 Tầm quan trọng và Lý do chọn đề tài
I.3 Giới hạn đề tài
I.4 Mục đích nghiên cứu
I.5 Nội dung và đối tượng nghiên cứu

Chương II: Tổng quan chung về Scada

I .Tổng quan chung về Scada
II. Kết cấu của một hệ SCADA
III. Nhận xét sơ bộ
IV. Truyền tin trong hệ Scada

Chương III. Tổng quan về Intouch

I . Giới thiệu
II. Các tính năng của Intouch
a.Tính mạnh mẽ để sử dụng
b. Tính năng đột phá
c.Thư Viện
d. Tính đa dụng và mở rộng
e. Môi trường phát triển
f.Tiêu chuẩn hóa,tổ chức, chỉnh sửa
III. Các biến thực thi trong Intouch
1. Sơ lược
2. Các thuộc tính hiển thị
IV. Cài đặt Intouch 10
A. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng
B. Hướng dẫn Crack Intouch
C. Lập trình giao diện
V. Cài đặt KeepServerEX-OPC link
a.Keepware
b.Crack keepware
c. Viết chương trình điều khiển
d. Tổng quan về keepware 4.0 – OPC link8.0
e. phương thức liên kết OPC
f. Cài OPC link
g.Cài đặt Active Factory

VI. ÐỀ TÀI ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG ÐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG

1. Nguyên lý hoạt động
2.Mô hình kết nối Intouch trong hệ thống
3.Tạo giao diện form
4. lưu đồ giải thuật
5 Tạo giao diện intouch
6. Mô phỏng hoạt động của hệ thống
VII.Xuất dữ liệu ra Word và Excel
1.xuất dữ liệu ra word
2. xuất dữ liệu ra excel
Kết luận
Tài liệu tham khảo

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: