TIỂU LUẬN - SCADA


SCADA là một phần rất quan trọng trong công nghiệp hiện đại ngày nay. Hệ thống SCADA giúp cho việc sản xuất được diễn ra một cách tự động, chính xác, linh hoạt và hiệu quả kinh tế cao. Việc tìm hiểu và nắm bắt được SCADA là điều cần thiết đối với một kỹ sư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.
Bài tiểu luận này được xây dựng dựa trên những hiểu biết về SCADA của tôi. Trong khuôn khổ một bài tiểu luận, tôi sẽ đi sâu vào phần lí thuyết, bên cạnh đó chỉ đưa ra một ví dụ ứng dụng SCADA điển hình: Đó là “THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI-MÁY HMI SỬ DỤNG PHẦN MỀM INTOUCH CỦA WONDERWARE”.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: