Tính toán thiết kế hệ thống điều chỉnh nhiệt độ tháp giải nhiệt của hệ thống Chiller


Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển kéo theo đó chất lượng cuộc sống  của con người ngày càng tăng lên, một phần cũng để thích nghi với điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Các tòa nhà cao tầng, văn phòng, khách sạn,... mọc lên càng nhiều. Một hệ thông không thể thiếu, luôn đi kèm với việc xây dựng các tòa nhà là hệ thống điều hòa không khí. Xét thấy nó là một hệ thống rất quan trong cần thiết nên cần được tinh toán thiêt kế mội cách cẩn thận tỷ mỉ để đáp ứng được nhu cầu của các tòa nhà và nhất là trong giờ cao điểm.

Một hệ thống lạnh gồm nhiều phần cấu thành. Trong khuôn khổ của đồ án em xin đề cập tới phần thiết kế “hệ thống điều khiển nhiệt độ cho tháp giải nhiệt của hệ thống chiller”.
Để thiết kế hệ thống điều khiển tháp giải nhiệt của hệ thống chiller cần áp dụng một số kiến thức cơ sở ngành liên quan đến điền chỉnh hệ thống, một trong số đó là môn “Lý thuyết điều chỉnh quá trình nhiệt”. Cùng với đó ta cần hiểu rõ cấu tạo nguyên lý hoạt động của hệ thống chiller. Cộng thêm lấy được các thông số nhiệt độ của nước giải nhiệt và dàn nóng của hệ thống chiller để tính toán thêm phần sát với thực tiễn.
Giúp xây dựng tính toán chi tiết hệ thống ta cần ¬sử dụng triệt để các kiến thức đã học trong môn Lý thuyết điều chỉnh quá trình nhiệt và phầm mềm phụ trợ.
Dưới đây em xin trình bày chi tiết nội dung của đồ án: “Tinh toán thiết kế hệ thống điều chỉnh nhiệt độ tháp giải nhiệt của hệ thống chiller”.

NỘI DUNG:

Mở đầu 2
Chương 1: Tổng quan về đối tượng công nghệ 3
1. Sơ lược về công nghệ và hệ thống. 3
1.1 Khái quát về hệ thống chiller. 3
1.2 Phân loại lựa chọn hệ thống chiller. 7
1.3 Lựa chọn loại tháp giải nhiệt. 15
1.4 Tính toán thông số nhiệt độ nước ra, vào tháp giải nhiệt. 18
2. Các vòng điều chỉnh chính và hệ thống điều khiển giám sát. 19
2.1 Điều khiển máy nén lạnh. 19
2.2 Điều khiển bơm nước lạnh. 19
2.3 Điều khiển nhiệt độ dàn ngưng. 20
2.4 Điều chinh nhiệt độ tháp giải nhiệt. 20
Chương 2: Thiết kế vòng điều khiển đối tượng đã cho 22
1. Luận chứng chọn giải pháp điều khiển. 22
1.1 Sơ đồ P&ID. 22
2.2 Sơ dồ cấu trúc. 23
2. Luận chứng lựa chọn thiết bị. 23
2.1 Lựa chọn thiết bị đo. 23
Chương 3: Cơ sở mô hình hóa và tổng hợp bộ điều chỉnh. 31
1. Cơ sở mô hình hóa đối tượng. 31
1.1 Đối tượng của mô hình hóa. 31
1.2 Đặc tính và mô hình các đối tượng công nghiệp. 33
2. Phương pháp tổng hợp bộ điều khiển bền vững tối ưu. 38
2.1 Khái quát về bộ điều khiển. 39
2.2 Cấu trúc tựa bền vững của bộ điều chỉnh và hệ thống. 42
2.3 Hệ bền vững định chuẩn và chỉ số giao động mềm. 44
2.4 Tổng hợp bộ điều chỉnh bền vững . 46
3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng. 46
3.1 Khái niệm chất lượng quá trình điều chỉnh. 47
3.2 Chất lượng chuyển trạng thái. 48
Chương 4: Tổng hợp và đánh giá chất lượng điều chỉnh. 52
1.Mô hình hóa đối tượng. 52
2.Tổng hợp bộ điều chỉnh tối ưu. 54
2.2 Tổng hợp bộ điều chỉnh bền vững tối ưu. 54
3.Đánh giá chất lượng điều chỉnh. 56
3.1 Đặc tính quá quá độ của đầu ra theo kênh đặt. 56
Kết luận 57

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: