BÀI GIẢNG - Phân tích công cụ (Lê Thị Mùi)


NỘI DUNG:

Chương 1: Phương pháp đo độ dẫn điện
Chương 2: Phương pháp phân tích đo điện thế
Chương 3: Phương pháp cực phổ cổ điển
Chương 4: Phương pháp cực phổ xung
Chương 5: Các phương pháp phân tích điện hóa hòa tan

Chương 6: Phổ hấp thu phân tử UV - VIS
Chương 7: Phổ phát xạ nguyên tử
Chương 8: Phổ hấp thụ nguyên tử
Chương 9: Phương pháp phân tích sắc ký

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: