BÁO CÁO - Chính sách cổ tức


Như chúng ta đã biết, một nhà quản trị tài chính luôn phải đối mặt với ba quyết định quan trọng thuộc về bản chất của tài chính, đó là quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và cuối cùng là quyết định phân phối lợi nhuận hay quyết định cổ tức. Ba quyết định này có sự chi phối lẫn nhau nhằm mục đích cuối cùng là tối đa hoá giá trị doanh nghiệp hay nói cách khác là tối đa hoá giá trị cổ đông. Chính sách cổ tức là một trong ba quyết định tài chính quan trọng trong doanh nghiệp. Trên thế giới có rất nhiều nghiên cứu khác nhau về chính sách cổ tức, nhưng nó vẫn là một vấn đề còn gây nhiều tranh cãi . Trong khi trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chính sách cổ tức của doanh nghiệp thời gian qua nổi lên thành một trong những vấn đề được các nhà đầu tư rất chú trọng, đồng thời các doanh nghiệp vẫn chưa có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của chính sách cổ tức trong công tác tài chính của mình.


Với mong muốn đóng góp một phần vào việc phân tích rõ hơn quyết định phân phối cổ tức, cũng như tầm quan trọng của nó đối với mục tiêu tối đa hóa tài sản của các cổ đông, nhóm chúng tôi xin được chọn đề tài: “Chính sách cổ tức và chính sách cổ tức trong thực tiễn” để làm tiểu luận nghiên cứu. Bài viết nghiên cứu về quyết định chi trả cổ tức, một trong ba quyết định tài chính chủ yếu của một doanh nghiệp thông qua trả lời các câu hỏi:  Các yếu tố nào ảnh hưởng đến việc lựa chọn chính sách cổ tức của một công ty?  Các chính sách cổ tức thường được sử dụng trong thực tiễn?  Công ty thường chi trả cổ tức bằng những hình thức nào? Ưu nhược điểm của các hình thức đó ra sao?

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: