Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại ngân hàng agribank chi nhánh Bắc Hà Nội


NHNo&PTNT Bắc Hà Nội là một chi nhánh trực thuộc NHNo&PTNT Việt Nam. Năm 2001, nhằm đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho nền kinh tế nói chung và ngân hàng nói riêng, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị NHNo&PTNT Việt Nam đã ra quyết định số 342/QĐ/HĐQT-TCCB ngày 5/9/2001 thành lập NHNo&PTNT Chi nhánh Bắc Hà Nội và chính thức đi vào hoạt động với ngày giao dịch đầu tiên là ngày 1/11/2001.

Phát huy lợi thế thương hiệu là thành viên của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh Bắc Hà Nội đã từng bước tăng trưởng ổn định và vững chắc, và Agribank Chi nhánh Bắc Hà Nội đã tự khẳng định được vị thế vững vàng trên địa bàn có tính cạnh tranh cao như khu vực Hà Nội.

Xác định thị trường của chi nhánh ra đời trên địa bàn có sự cạnh tranh gay gắt, Agribank Chi nhánh Bắc Hà Nội xây dựng định hướng cho công tác tín dụng: An toàn - Hiệu quả - Thận trọng khi cho vay, luôn nắm chắc tình hình kinh doannh của khách hàng, tư vấn, giúp đỡ các đơn vị tháo gỡ khó khăn, đồng thời cũng cương quyết đối với các khách hàng vi phạm quy định trong quan hệ tín dụng.

Ngày đầu thành lập, Chi nhánh chỉ có 36 cán bộ từ các Phòng, Ban trụ sở chính và từ các chi nhánh khác chuyển về. Trải qua 14 năm xây dựng và phát triển. Hiện nay Chi nhánh có 8 phòng nghiệp vụ chuyên môn tại chi nhánh, cùng với đó là hệ thống 5 điểm giao dịch trực tiếp và 11 hệ thống máy ATM và trên 150 cán bộ công nhân viên. Với sức trẻ năng động, sáng tạo và trí tuệ của mình Agribank Chi nhánh Bắc Hà Nội đã từng bước vượt qua mọi khó khăn, đứng vững trên thương trường. Mạnh dạn đi đầu áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào hoạt động kinh doanh. Thực hiện đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng, chủ động nghiên cứu và áp dụng đưa ra thị trường những sản phẩm tối ưu như: đa dạng hình thức huy động vốn, áp dụng thành công các loại hình nghiệp vụ tín dụng, bảo lãnh, thanh toán quốc tế, các sản phẩm dịch vụ kế toán ngân quỹ, đặc biệt chi nhánh đã triển khai phát hành các sản phẩm thẻ quốc tế tiện ích mang thương hiệu Agribank MasterCard, Agribank Visa.

Trải qua nhiều khó khăn, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban lãnh đạo cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên chức, Agribank Chi nhánh Bắc Hà Nội đã không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Chi nhánh luôn hoàn thành tốt các kế hoạch và nhiệm vụ mà NHNo&PTNT Việt Nam giao.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: