EBOOK - Analog and Digital Circuits for Electronic Control System Applications - Using the TI MSP430 Microcontroller (Jerry Luecke)


EBOOK - Mạch tương tự và kỹ thuật số cho các ứng dụng hệ thống điều khiển điện tử - Sử dụng Bộ vi điều khiển TI MSP430 (Jerry Luecke) - 329 Trang.

Analog system designers many times in the past avoided the use of electronics for their system functions because electronic circuits could not provide the dynamic range of the signal without severe nonlinearity, or because the circuits drifted or became unstable with temperature, or because the computations using analog signals were quite inaccurate. As a result, the design shifted to other disciplines, for example, mechanical.
Tài liệu này do bạnu Vũ Đăng Quang có địa chỉ email (vudangquang1505@gmail.com) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: