GIÁO TRÌNH - Trồng và chăm sóc cây cà phê - Trình độ sơ cấp nghề (Full)


NỘI DUNG:

- Nhân giống cà phê - MĐ01. Trồng cà phê
- Trồng mới cà phê - MĐ02. Trồng cà phê
- Chăm sóc cây cà phê - MĐ03. Trồng cà phê
- Quản lý sâu bệnh hại - MĐ04. Trồng cà phê

- Thu hoạch, sơ chế và bảo quản cà phê - MĐ05. Trồng cà phê

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: